Łatwy podręcznik dla nastolatków

2017-02-12

Przedmiot o nazwie Przedsiębiorczość w szkołach ponadgimnazjalnych jest podstawą. Dobre ukierunkowanie na idealną literaturę stanowi łatwość przekazania wiedzy uczniom. Nie ma nic lepszego niż właściwie dobrany podręcznik do określonej grupy uczniów, którzy w czasie lekcji muszą zrealizować konkretny materiał.


Mądrość szybko przyswajalna
Krok w przedsiębiorczość jest podręcznikiem, który ułatwi pracę nauczycielom a uczniowie będą chcieli do niego zaglądać i korzystać z wszelkich materiałów. Przejrzystość i proste znalezienie danego tematu świadczą o tym, że każdy sobie poradzi z odpowiednim doborem materiału do aktualnie omawianych treści.

Cechuje ją prosty język oraz licznie występujące oznaczone nagłówki typu "O tym się mówi" lub "Wokół nas", które pozwolą na zapoznanie z danym zagadnieniem występującym w realiach społeczeństwa. To zbiór informacji i wiedzy o zasadach działania państwa a także rozmaitych instytucji, przedsiębiorstw i rynku pracy. Znajdziemy tu także niezbędna orientacja na akty prawne, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu różnych decyzji.

Podręcznik posiada dopuszczenie do użytku szkolnego ustanawianego przez rozporządzenie MEN oraz spełnia wymóg wieloletniości.