Kryzys czytelnictwa - jak mu zaradzić?

2016-10-04
Czytanie książek to zajęcie, które wielu ludziom pozwala się odprężyć. Jednakże, coraz mniej osób docenia zalety czytania. Szczególnie ludzie młodzi, zdają się być nienauczeni czerpać przyjemności z czytania. Czy znane są tego przyczyny, i jak można zmienić ten stan rzeczy? Zniechęcenie do czytania. Trudno powiedzieć, co jest głównym powodem tego, że dzieci, czy też młodzież, nie chcą czytać. Bez wątpienia jednak, nie bez znaczenia jest to, że lektury szkolne zdają się zniechęcać do tego młodych ludzi.

Od podstawówki, przez wszystkie kolejne lata edukacji dzieciom każe się czytać książki, których treść absolutnie, w żadnym sensie nie jest już dziś aktualna. Spis lektur od lat zawiera te same pozycje, i zdecydowanie zbyt długo nie był gruntownie zmieniany.

Pozycje zachęcające do czytania

Jeśli do spisu lektur zostałyby dodane nowe książki dla młodzieży, które dotykają codziennych problemów obecnego pokolenia niewątpliwie bardziej zachęciłby młodzież do czytania. Niewątpliwie, czytanie ciekawych książek dla młodzieży sprawiłoby, że młodzi wyrobiliby sobie nawyk czytania. Nie byłoby to dla nich zajęcie nudne, do którego zmuszani są w szkole, lecz byłaby to przyjemność, której oddawaliby się z własnej woli.