Czym jest atlas nieba?

2016-04-01

Swego czasu bardzo popularne były atlasy geograficzne i historyczne. Praktycznie każde dziecko w szkole posiadało swój własny egzemplarz. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją atlasy koncentrujące się na bardziej nietypowej tematyce. Można do nich zaliczyć m.in. atlas ciał niebieskich (nazywany często astronomicznym).

Pojawia się podstawowe pytanie, czym jest atlas astronomicznych i jakie informacje są w nim zawarte? Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju mapa nieba, przedstawiająca i opisująca poszczególne konstelacje. Pierwszy atlas tego typu powstał w 1603 roku (tzw. Uranometria). Opracował ją Johann Bayer na podstawie katalogu 1005 gwiazd stworzonego przez Tychona Brahe.

Oczywiście na przestrzeni lat, takie mapy stawały się znacznie obszerniejsze. Celem docelowym było bowiem precyzyjne opisanie wszystkich konstelacji, mgławic i galaktyk. Przykładem takiego opracowania może być chociażby "The Great Atlas of the Sky" autorstwa Polaka - Piotra Brycha. Atlas ten liczy ok. 2.43 mln gwiazd (liczba o wiele większa niż w przypadku jego pierwowzoru).

Istnieją także tzw. atlasy fotograficzne. Ich największą wadą jest brak podawania precyzyjnych danych dotyczących obiektów astronomicznych.Trzeba pamiętać o tym, iż współcześnie nie wydaje się już atlasów fotograficznych. Jest to związane z łatwym dostępem do internetu oraz możliwością dowolnego skalowania mapy na ekranie komputera.

Atlasy nieba mogą stanowić atrakcję nie tylko dla dorosłych ale także dla dzieci. Warto jednak dostosować poziom skomplikowania informacji zawartych w atlasie, do wieku danej osoby (oraz stopnia jej zainteresowania tą tematyką).